• 2020r. – 2021r. – studia podyplomowe: Coaching profesjonalny – Wyższa Szkoła Nauk Społecznych;
 • 2020r. – 2021r. – studia podyplomowe: Terapia uzależnień i współuzależnionych – Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego;

 • 2020r. – Trening Quantum Intencji – Klaudia Pingot;

 • 2019r. – 3 miesięczna indywidualna praca coachingowa z Akredytowanym Coach PCC ICF – Marta Kaim;
 • 2019r. – Certified Practitioner of Neuro-Linguistic Programming
  (NLP Praktyk) – The American Board of Neuro-Linguistic Programming – Mariusz Szuba MS Team;

 • 2019r. – Certified Practitioner of Time Line Therapy (Linia Życia – Terapia) – Time Line Therapy Association – Mariusz Szuba MS Team;

 • 2019r. – 6 miesięczna indywidualna praca terapeutyczna z terapeutą w poradni “Klinika Powrotu do Zdrowia” w Warszawie;

 • 2016r. – 2018r. – Trener; Coach; Konsultant – Akademia Psychologii Interdyscyplinarnej w Warszawie – Instytut Starway / Academy of Interdisciplinary Psychology in Warsaw – Starway Institute;

 • 2017r. – Story Teller / Sztuka Wystąpień Publicznych – Mariusz Szuba MS Team;

 • 2015r. – 2016r. – Master Business Training – RBC Kamila Rowińska, Business & Executive Coach;

 • 2015r. – 6 miesięczna indywidualna psychoedukacja z psychologiem w poradni “Życie w Pełni” w Wyszkowie;

 • 2014r. – studia podyplomowe: Kwalifikacje Pedagogiczne – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie / Pedagogical Qualifications – Private Center for Vocational Education, Warsaw in Poland;

 • 2009r. – 2014r. – Mgr. Prawa o specjalizacji Prawo Rodzinne i Opiekuńcze – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Law, M.A. – Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw, Warsaw in Poland.

Pod tym linkiem zamieszczone są wszystkie certyfikaty i dyplomy. 

        Dodatkowe:

 • 2019r. – 2020r. – Level 3 of Business Management – University of Roehampton in the UK;

 • 2016r. – 2017r. – Certyfikowana Akademia Dietetyki Klinicznej – Kompleksowa dietoterapia w chorobach XXI wieku;

 • 2014r. – 2015r. – Trener Personalny – Akademia Instruktorów Sportu S4;

 • 2013r. – 2014r. – Instruktor Fitness / Group Fitness Instructor – IFAA.